Najnowsze

Nowe kryteria dochodowe i kwoty zasiłków rodzinnych

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.
 
Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:
 1. Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2013 r.
  - 539 zł na osobę w rodzinie
  - lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,
 2. Od dnia 1 listopada 2013 r.
  - 574 zł na osobę w rodzinie
  - lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:

 • - 77 zł na dziecko do 5 lat,
 • - 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
 • - 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.