Najnowsze

Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 października 2012r.

Dnia 17 lipca 2012 r. opublikowano Rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 r.).

Rozporządzenie wprowadza nowe zweryfikowane kwoty kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych w pomocy społecznej, w tym m.in.:

  1. kryteria dochodowe:
    - dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 542 zł,
    - dla osoby w rodzinie - w wysokości 456 zł;
  2. kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
    - maksymalną kwotę zasiłku stałego - w wysokości 529 zł,
    - kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 250 zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.