Najnowsze

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Już od 1 września 2011r. ośrodek pomocy społecznej przyjmuje wnioski o zasiłki rodzinne i dodatki na okres zasiłkowy 2011/2012.

Wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć w  tutejszym ośrodku pomocy społecznej jeżeli jest właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Oprócz wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego należy złożyć wymagane dokumenty. Więcej w świadczenia rodzinne.

Jeśli rodzina uzyskuje niskie dochody, nieprzekraczające kwoty 504 zł netto na osobę (lub 583 zł, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne), to może liczyć na pomoc finansową.