Dodatek mieszkaniowy - jak uzyskać?

Opublikowano: piątek, 23, marzec 2012 11:58

Należy zgłosić się do tutejszego  Ośrodka Pomocy Społecznej  celem otrzymania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o wysokości dochodów wraz z załącznikami lub pobrać i wydrukować dokumenty ze strony internetowej. Wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lokalu mieszkalnego oraz deklarację o wysokości dochodów wraz z niezbędnymi dokumentami, należy złożyć w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.

tj.:

  - zaświadczenie o wysokości dochodów  
  - zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne budynku wydane przez Wydział Budownictwa w 
    Starostwie Powiatowym w przypadku konieczności zwiększenia powierzchni normatywnej o 15 m2 -w przypadku domów
    jednorodzinnych
  - orzeczenie o niepełnosprawności, a w razie konieczności dodatkowo zaświadczenie lekarskie

Więcej w artykule Dodatki mieszkaniowe.