Najnowsze

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i ...

Osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy.

Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni.

 

Załączniki:
Pobierz plik (PS-09-01 Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania.pdf)PS-09-01 Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania.pdf[Załącznik Karta osoby przyjętej do zakwaterowania - nowa]328 kB
Pobierz plik (PS-09-01 Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania.pdf)PS-09-01 Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania.pdf[Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom - nowy Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy]405 kB