Świadczenie "DOBRY START"

Uwaga! Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o świadczenie DOBRY START drogą tradycyjną (papierową), czyli wnioski składa się osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Wniosek można pobrać TUTAJ -> Wniosek o DOBRY START

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – przyjmowane są od dnia 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. roku.
Wnioski papierowe przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.