Najnowsze

Zasiłki rodzinne - obowiązujące kwoty

 

Zasiłki rodzinne

od 1 stycznia 2020 r.

Kryterium dochodowe – 674,00 zł,

z dzieckiem niepełnosprawnym 764,00 zł

 

na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

95,00

na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

124,00

na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

135,00

 

Dodatki do zasiłków rodzinnych


Z tytułu 

Kwoty

Urodzenia dziecka

1000,00 zł jednorazowo

Korzystania z urlopu wychowawczego

400,00 zł miesięcznie 

Samotnego wychowywania dziecka

193,00 zł lub 273,00 zł miesięcznie
– na każde dziecko niepełnosprawne lub niepełnosprawne w stopniu znacznym  nie więcej niż 386,00 zł lub 546,00 zł miesięcznie

Edukacji i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego do ukończenia 5 lat

90,00 zł miesięcznie

Edukacji i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego od 6 do 24 lat

110,00 zł miesięcznie 

Wychowywanie dziecka
w rodzinie wielodzietnej

95,00 zł miesięcznie

Rozpoczęcia roku szkolnego

100,00 zł jednorazowo

Podjęcia przez dziecko nauki

w szkole poza miejscem zamieszkania

113,00 zł lub 69,00

Świadczenia

od 1 stycznia 2023r. (kwoty miesięczne)

 

Świadczenie pielęgnacyjne

2119,00

Specjalny zasiłek opiekuńczy

620,00

Zasiłek dla opiekuna

620,00

Zasiłek pielęgnacyjny

215,84