Zasiłki rodzinne - obowiązujące kwoty

 

Zasiłki rodzinne

od 1 listopada 2016 r.

Kryterium dochodowe – 674,00 zł,

z dzieckiem niepełnosprawnym 764,00 zł

 

na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

95,00

na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

124,00

na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

135,00

 

Dodatki do zasiłków rodzinnych


Z tytułu 

Kwoty

Urodzenia dziecka

1000,00 zł jednorazowo

Korzystania z urlopu wychowawczego

400,00 zł miesięcznie 

Samotnego wychowywania dziecka

185,00 zł lub 273,00
– na każde dziecko niepełnosprawne
lub niepełnosprawne w stopniu znacznym 

Edukacji i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego do ukończenia 5 lat

90,00 zł miesięcznie

Edukacji i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego od 6 do 24 lat

110,00 zł miesięcznie 

Wychowywanie dziecka
w rodzinie wielodzietnej

95,00 zł miesięcznie

Rozpoczęcia roku szkolnego

100,00 zł jednorazowo

Podjęcia przez dziecko nauki

w szkole poza miejscem zamieszkania

113,00 zł lub 69,00

Świadczenia

od 1 listopada 2016r. (kwoty miesięczne)

 

Świadczenie pielęgnacyjne

1.01.2016 do 31.12.2016 –


1.01.2017 -

 

1300,00 zł


1406,00 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy

520,00

Zasiłek dla opiekuna

520,00

Zasiłek pielęgnacyjny

153,00