Najnowsze

Środowiskowy Dom Samopomocy

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Dnia 3 grudnia 2007 roku rozpoczął w Mrągowie swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy. To pierwsza w mieście tego typu placówka, wspierająca osoby potrzebujące pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Środowiskowy Dom Samopomocy powstał w zaadaptowanym przez Miasto na ten cel budynku przy ulicy Królewieckiej 34. W Środowiskowym Domu Samopomocy obecnie jest 45 miejsc dla potrzebujących mieszkańców Miasta. Rehabilitacja prowadzona jest przez specjalistów tworzących zespół wspierająco – aktywizujących. Oddziaływania terapeutyczne prowadzone są wielokierunkowo. Poprzez różnorodność oddziaływań możliwe jest wykorzystanie i rozwijanie już istniejących sprawności i umiejętności a także nabywanie nowych, wykorzystując potencjał tkwiący w każdym uczestniku. Wpływa ona w pozytywny sposób na poziom funkcjonowania w środowisku i znacznie poprawia jakość życia naszych podopiecznych. W 2009 roku w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy funkcjonuje 7 pracowni: informatyczna,  kompetencji społecznych, gospodarstwa domowego, muzyczno – teatralna, rehabilitacyjna, krawiecka oraz plastyczna. Zatrudnienia zostali specjaliści prowadzący z uczestnikami zajęcia wspierająco –rehabilitacyjne.


Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrągowie, ul. Królewiecka 34