Najnowsze

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej prowadził swoją działalność od 19.09.2005 r. do 31.12.2008 r.

Do dyspozycji podopiecznych były : sala wykładowa, sala komputerowa, sala rehabilitacyjna oraz aneks kuchenny.

Głównym celem Klubu Integracji Społecznej była reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego tj. osoby długotrwale bezrobotne, osoby z problemem alkoholowym, osoby opuszczające zakłady karne.

Klub Integracji Społecznej zapewniał :

 • nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy
 • zwiększenie samodzielności
 • nauczanie obierania sobie celów i sposobu ich realizacji
 • podniesienie własnej samooceny i poczucia własnej wartości
 • nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • naukę radzenia sobie ze stresem i przezwyciężaniem problemów życiowych
 • naukę podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu
 • nabycie umiejętności przygotowania własnego CV, listu motywacyjnego, pisanie pism urzędowych i podań
 • zapoznanie się z podstawami prawa pracy, ustawą o świadczeniach rodzinnych, ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawą o pomocy społecznej, kodeksem rodzinnym i opiekuńczym
 • naukę autoprezentacji i rozmowy z pracodawcą
 • naukę zagospodarowania czasu wolnego
 • opanowanie podstawowych technik negocjacji i mediacji
 • ćwiczenia gimnastyczne – ogólnorozwojowe.W ramach zajęć KIS organizowane były zajęcia ze specjalistami: (edycja trwała 4 miesiące) -psycholog 70 godz.(w tym także porady indywidualne) -doradca zawodowy 36 godz. (w tym także porady indywidualne ) -prawnik 10 godz.(świadczone były także porady indywidualne) -informatyk 80 godz.(podział na grupy, po cztery osoby przez 1,5 godziny) -fizjoterapeuta 48 godz.(podział na grupy, po pięć osób przez 1 godzinę).

Przewidziane były dodatkowe zajęcia: została nawiązana współpraca z zakładem kosmetycznym BEAUTY, gdzie beneficjenci mogli bezpłatnie skorzystać z porad oraz zabiegów kosmetycznych.

Została nawiązana także współpraca z instruktorem AIKIDO, który prowadził bezpłatnie pokaz podstawowych technik samoobrony.

Dzięki współpracy z PCK organizowany był profesjonalny kurs pierwszej pomocy. Koordynatorem była pani Maria Lemecha, kurs prowadził pan Marek Kodź. W ramach dodatkowych zajęć uczestnicy mieli zorganizowane wyjścia do kina oraz muzeum w celach kulturalno oświatowych.

W ramach zajęć KIS organizowane były spotkania z policjantem oraz pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy.

Podopieczni zapoznawani byli na bieżąco z nowymi ofertami pracy.

W Klubie Integracji Społecznej wyświetlane były filmy o tematyce edukacyjnej, społecznej oraz dokumentalnej.

W ramach zajęć „aktywne formy spędzania czasu wolnego” uczestnicy mieli możliwość przygotowywania prostych posiłków.

Prowadzona była terapia zajęciowa. Uczestnicy malowali na szkle, haftowali, zapoznali się z metodą zdobienia DEKUPAGE.

Organizowane były imprezy integracyjne oraz okolicznościowe (spotkania przy grillu, ogniska, spacery, organizowanie spotkań świątecznych i okolicznościowych).

Liczba osób, które ukończyły program reintegracji w KIS od 19.09.2005 do 31.12.2007 wynosi 110 osób, z tego 35 osób uzyskało zatrudnienie.

Od 07.01.2008 do 31.08.2008 program reintegracji w KIS ukończyło 20 osób, pracę otrzymało w trakcie i po ukończeniu KIS 11 osób.