Najnowsze

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2022"

 

 

 

 

 

 

     

     Logo MinisterstwoFlaga i Godło

 
 
 
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2022”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje o rozpoczęciu realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą:

  • w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego.

Uczestnik Programu:

  • nie ponosi odpłatności za  usługi;

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 do której należy dołączyć:

  1. Kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;
  1. Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny- skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny.

( W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności./

Wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wyspiańskiego 1, :

  • osobiście w godzinach urzędowania MOPS poprzez pozostawienie w sekretariacie,
  • drogą elektroniczną re-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  • listownie

Wnioski przyjmowane będą do 21.03.2022r.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 89-741-34-42.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022

  2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny

Plakat Opieka wytchnieniowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie rozważa możliwość przystąpienia
w roku 2022 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

MOPS rozważa wsparcie  poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.      

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie do 21 października 2021 r. do godz. 12:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.                                            

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 89 741 34 42 lub              e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.