Najnowsze

Chronimy osoby starsze. Realizujemy program „Wspieraj Seniora”

Program „Wspieraj Seniora” jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku powyżej 70 r.ż.,
w zakresie ochrony przez zakażeniem Covid-19. Realizowany jest w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2021 r.

 

Gmina Miasto Mrągowo w trosce o zdrowie Seniorów zamieszkujących na terenie Miasta Mrągowo przystąpiła do realizacji Programu, aby wesprzeć Seniorów powyżej 70 r.ż., którzy z uwagi na stan epidemii zdecydują się pozostać w domu.

 Program jest kierowany do:
1) seniorów, który pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19
2) osób poniżej 70 r.ż, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem Covid-19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikającej ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej.

 

Usługa wsparcia polega w szczególności na:

  • dostarczeniu zakupów obejmujących podstawowe artykuły podstawowej potrzeby,
    w tym art. spożywcze oraz środki higieny osobistej
  • dostarczeniu leków
  • załatwieniu drobnych spraw urzędowych ( nie wymagających wydania upoważnienia)

Koszty zakupów ponosi senior.

Bezpośrednim realizatorem Programu w imieniu Gminy Miasto Mrągowo jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Osoby, które chcą skorzystać z Programu mogą kontaktować się z numerem infolinii : 22 505 11 11 bądź bezpośrednio z pod numerem tel. 89 741 34 42.

plakat wspierajseniora 2021