Najnowsze

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2022

Osoby zainteresowane pomocą żywnościową z Banku Żywności

i spełniające warunki kryterium dochodowego (do 220%)

Proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym w celu otrzymania

Skierowania do wyż. wymienionego programu.(POPŻ 2022 podprogram 2021 )