POPŻ PODPROGRAM 2020 – efekty

Opublikowano: piątek, 31, grudzień 2021 12:00
Krzysztof Jabłoński

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Mrągowie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Olsztynie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – październik 2021.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

Pomoc żywnościowa trafiła do 634 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
Wydaliśmy osobom potrzebującym:
•    30,5079 ton żywności;
•    2 400 paczek żywnościowych;
•    0 posiłków;

W ramach POPŻ Podprogram 2020 dla 14 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  w ramach działań towarzyszących 2 warsztaty edukacyjne oraz 4 zdalne konsultacje indywidualne :

logo na stronę internetową