POMOC Z BANKU ŻYWNOŚCI

OSOBY ZAINTERESOWANE POMOCĄ ŻYWNOŚCIOWĄ Z BANKU ŻYWNOŚCI

(POPŻ 2020 PODPROGRAM 2020 )

I SPEŁNIAJĄCE WARUNKI KRYTERIUM DOCHODOWEGO (DO 200%)

PROSZONE SĄ O KONTAKT Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM W CELU OTRZYMANIA

SKIEROWANIA DO WYŻ. WYMIENIONEGO PROGRAMU.