Efekty działań Pomocy Żywnościowej POPŻ 2017

Opublikowano: czwartek, 19, lipiec 2018 07:49
Krzysztof Jabłoński

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie przy współpracy Bankiem Żywności w Olsztynie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 512 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu  Miasta Mrągowo

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

5. W ramach Podprogramu 2017 dla 71 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących: