Najnowsze

Informacje o zasadach Programu „Czyste Powietrze”

Informacje o zasadach Programu „Czyste Powietrze” oraz ogólne informacje dotyczące roli gmin we wdrażaniu tego Programu dostępne są dla gmin pod numerem infolinii 22 340 40 90.

 

Informacje dotyczące zawarcia porozumienia oraz procesu jego realizacji dostępne są pod wskazanym poniżej numerem telefonu uruchomionym w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Olsztyn – 89 522 02 30

Czytaj więcej: Informacje o zasadach Programu „Czyste Powietrze”

Program Czyste Powietrze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie na wniosek mieszkańca Mrągowa wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego.

  • W okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r. zaświadczenie o dochodach wydawanie jest na podstawie dochodów gospodarstwa domowego osiągniętych w roku 2019.
  • Zaświadczenie o dochodach potwierdza dochód gospodarstwa jednoosobowego (tzn. ,,osoba składająca wniosek o wydanie zaświadczenia samotnie zamieszkująca i gospodarująca) lub wieloosobowego (osoba składająca wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z osobami z nią spokrewnionymi lub niespokrewnionymi, pozostającymi w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkującymi i gospodarującymi).
  • Dochód wykazany w zaświadczeniu oblicza się na podstawie definicji dochodu zawartej w art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych - po odliczeniu alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Czytaj więcej: Program Czyste Powietrze