O Ośrodku

 mops_przod 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

 

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych,

3. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 

4. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,

5. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

6. Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,

7. Innych przepisów prawnych z dziedziny pomocy społecznej.

 

 

 

LOGO MOPS

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie

 

 

 

powstał na bazie funkcjonującego żłobka,który następnie rozpoczął swoją działalność
w nowej siedzibie,
w nowo wybudowanym budynku na ulicy Spacerowej. W 1993 roku doszły tu oddziały przedszkolne. Tak powstało pierwsze w mieście Przedszkole N i e p u b l i c z n e „Kubuś” Z dokumentów założycielskich wynika, że Miejski Osrodek Pomocy Społecznej przejął dotychczasowe zadania Działu Służb Społecznych Zespołu Opieki Zdrowotnej, żłobka Nr 1 i Stanowiska pracy do spraw opieki Społecznej w Urzędzie Miejskim.

Powinności Ośrodka zostały wówczas jasno określone:  

Ma on organizować i wykonywać zadania z zakresu

środowiskowej, półstacjonarnej i stacjonarnej pomocy społecznej na obszarze działania.

 Do zarządzenia Naczelnika Miasta Mrągowa został dołączony statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

wyszczególniający zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również opisujący jego

wewnętrzną strukturę.
STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Struktura Organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie

Monika Oleszkiewicz-AdamskaTel. (+48 89) 741 34 42
Fax (+48 89) 741 30 24
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.