Fundusz Alimentacyjny

Załączniki:
Pobierz plik (wzor_zswiadczenia_o_bezskutecznosci_egzekucji_alimentow_FA.pdf)wzor_zswiadczenia_o_bezskutecznosci_egzekucji_alimentow_FA.pdf[WZÓR ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW]224 kB
Pobierz plik (oswiadczenie_o_osobach_zobowiazanych_do_alimentacji_FA.pdf)oswiadczenie_o_osobach_zobowiazanych_do_alimentacji_FA.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY]385 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_o_bezskuteczności_alimentów.pdf)Oświadczenie_o_bezskuteczności_alimentów.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW]83 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_gospod_roln_FA.pdf)Oświadczenie_gospod_roln_FA.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY]77 kB
Pobierz plik (ZFA-04.pdf)ZFA-04.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tyt.]77 kB
Pobierz plik (ZFA_033.pdf)ZFA_033.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F]92 kB
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK_DO_WNIOSKU_FA.pdf)ZAŁĄCZNIK_DO_WNIOSKU_FA.pdf[ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO]95 kB
Pobierz plik (FA_14_pop_19.06.19.pdf)FA_14_pop_19.06.19.pdf[WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO]122 kB