Najnowsze

Fundusz Alimentacyjny

Załączniki:
Pobierz plik (Pełnomocnictwo_dla_osob_pelnoletnich.pdf)Pełnomocnictwo_dla_osob_pelnoletnich.pdf[Pełnomocnictwo dla osób pełnoletnich (dla rodziców składających w imieniu pełnoletniego dziecka) ]80 kB
Pobierz plik (wzor_zswiadczenia_o_bezskutecznosci_egzekucji_alimentow_FA.pdf)wzor_zswiadczenia_o_bezskutecznosci_egzekucji_alimentow_FA.pdf[WZÓR ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW]224 kB
Pobierz plik (oświadczenie o osobach zobowiazanych do alimentacji FA-2.pdf)oświadczenie o osobach zobowiazanych do alimentacji FA-2.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY]382 kB
Pobierz plik (ZFA-06.pdf)ZFA-06.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW]86 kB
Pobierz plik (ZFA-05.pdf)ZFA-05.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY]81 kB
Pobierz plik (ZFA-03_v5a.pdf)ZFA-03_v5a.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F]98 kB
Pobierz plik (FA - 1 Z-1.pdf)FA - 1 Z-1.pdf[ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO]103 kB
Pobierz plik (FA-1_v6a.pdf)FA-1_v6a.pdf[WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO]129 kB