Najnowsze

Deklaracja Dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności i deklaracja dostępności cyfrowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych: www.mops.mragowo.pl oraz http://www.mopsmragowo.nowybip.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W stosunku do w/w stron przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych. W tym celu skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Intern Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ). Z przeprowadzonego testu wynika, że:

strona internetowa http:// www.mops.mragowo.pl/ spełnia wymagania w 100 %,

strona internetowa http://www.mopsmragowo.nowybip.pl/ spełnia wymagania w 87 %.

Serwis http://www.mopsmragowo.nowybip.pl/ został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5 oraz WCAG 2.0.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • Zmiana wielkości czcionki,
 • Zmiana odstępów w tekście (między znakami, słowami, liniami),
 • Zmiana kontrastu.

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje dodatkowe

    publikacja strony http:// www.mops.mragowo.pl/ (w aktualnej wersji): 13.06.2017 r.,

    publikacja strony http://www.mopsmragowo.nowybip.pl/: 02.03.2017 r.,

    strony są aktualizowane na bieżąco,

    kontakt w sprawie dostępności cyfrowej i adres instytucji: MOPS w Mrągowie,

ul. Wyspiańskiego 1; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

    Ośrodek dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność istotnych elementów stron internetowych była na poziomie WCAG 2.0.

 

Dostępność architektoniczna obiektów Ośrodka

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie przy ul. Wyspiańskiego 1 jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową w następującym zakresie:

 1. wejścia do budynków znajdują się na poziomie gruntu, co umożliwia wjazd na wózkach inwalidzkich,
 2. przy budynku znajduje się plac manewrowy (brak wydzielonych miejsc parkingowych),
 3. do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 4. toaleta w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wyspiańskiego 1 jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 5. w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 6. w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 7. w budynku przy wejściu do budynku oraz na parterze  jest zainstalowany monitoring wizyjny,
 8. w budynkach w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Jabłoński, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 741 34 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.