Najnowsze

Kampania „Biała wstążka”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Komendą Powiatową Policji w Mrągowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Szkołą Podstawową nr. 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego oraz Szkołą Podstawową nr. 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie przystąpił
w imieniu Gminy Miasto Mrągowo do ogólnopolskiej kampanii pn. „Biała Wstążka”.

Głównym celem kampanii jest dotarcie do jak największej liczby mieszkańców naszego miasta, przedstawienie bogatej oferty udzielanego bezpłatnego wsparcia, poprzez wskazanie miejsc i specjalistów, którzy służą wsparciem i pomocą osobom doświadczającym przemocy oraz ich domownikom.

W ramach kampanii zaplanowano następujące działania:

  1. Przeprowadzenie zajęć/pogadanek z dziećmi w szkołach podstawowych przez pedagogów szkolnych dot. problematyki przemocy;

  2. Zorganizowanie konkursu plastycznego pt. „ Przemocy mówimy STOP” – skierowanego
    do uczniów szkół podstawowych w 2 kategoriach: kl. I-III oraz kl. IV – VIII;

  3. Pełnienie dyżuru – Otwartych Drzwi - w dn. 4.12.2021 w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej przez przewodniczącego Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzącego zajęcia grupowe i indywidualne w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc rodzinie, pracownika PCPR zajmującego się tematyką przemocy, przedstawicieli Policji, prawnika.

  4. Podjęcie współpracy z wolontariatem szkolnym aby w dn. 4.12.2021 r. wsparli akcję poprzez wyjście na ulice naszego Miasta z białymi wstążkami, białymi balonami jako symbolem sprzeciwu wobec przemocy, ulotkami dot. zjawiska przemocy, informatorami dla osób szukających pomocy oraz materiałami profilaktycznymi dotyczącymi nadużywania alkoholu oraz innych środków psychotropowych.

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Miasta do skorzystania z dyżuru „Otwartych Drzwi”
w dn. 04.12.2021 w godz. 10:00-14:00
w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej w Mrągowie,
gdzie będzie można uzyskać pomoc od specjalistów z zakresu przemocy w rodzinie.