Najnowsze

Zapraszenie do uczestnictwa w programie Opieka wytchnieniowa - edycja 2020

logo mops 2MIEJSKI OŚRODEKlogo MRPiPS1

POMOCY SPOŁECZNEJ

w Mrągowie

 

Zapraszamy do uczestnictwa w programie Opieka wytchnieniowa - edycja 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie prowadzi rekrutację uczestników do programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020 realizowanego
w ramach Solidarnościwego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi
-
poprzez możliwość uzyskania doraźnej czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi realizowane będą w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 741 34 42 i 89 741 65 90 lub w siedzibie MOPS przy ul. Wyspiańskiego 1, w dniach i godzinach przyjęć interesantów.

Wymagane dokumenty:

  1. Zgłoszenie
  2. Orzeczenie o niepełnosprawności
  3. Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM


Druki dokumentów dostępne są w MOPS w Mrągowie,
przy ul. Wyspiańskiego 1,w dniach i godzinach pracy Ośrodka.


Program współfinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.