Najnowsze

Ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

logo mops 2MIEJSKI OŚRODEKlogo MRPiPS1

POMOCY SPOŁECZNEJ

w Mrągowie

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie

OGŁASZA NABÓR
kandydatów  do świadczenia usług opieki wytchnieniowej
w ramach realizowanego resortowego Programu
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

I. Wymagania niezbędne :
1)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
2)korzystanie z pełni praw publicznych,
3)posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą niepełnosprawną,
4)posiadanie nieposzlakowanej opinii,
5)wykształcenie: minimum średnie,

II.Wymagania dodatkowe:
1)preferowane będą osoby z doświadczeniem zawodowym w sprawowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi: tj. niepełnosprawnymi dziećmi lub niepełnosprawnymi osobami dorosłymi,
2)preferowane będą osoby posiadające wykształcenie pozwalające świadczyć wsparcie osobie niepełnosprawnej, tj. wykształcenie pielęgniarskie lub ukończony kurs opiekuna domowego, lub opiekuna osoby niepełnosprawnej, asystenta osoby niepełnosprawnej
3)dyspozycyjność,
4)umiejętność zachowania  bezstronności w kontakcie z rodziną,
5)operatywność, umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

III.Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenia, z przewidywaną średnią liczbą godzin do wypracowania: - 150 h miesięcznie, w 5 środowiskach, w okresie od lipca do grudnia 2020r.

IV.Liczba miejsc: 2.

V.Obowiązki opiekuna:

Wykonywanie obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w tym:
1)udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m. in.:
•pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia
•pomoc w ubieraniu,
•zmiana odzieży, bielizny osobistej,
•umożliwienie spędzania czasu na wózku;
2)wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m. in.:
•zmiana pielucho-majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia
•pomoc w dotarciu do toalety,
•higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych;
3)organizowanie czasu wolnego tj. m.in.:
•spacery,
•wspólne zabawy,
•czytanie książek,
•gry planszowe,
•zajęcia edukacyjne , zajęcia terapeutyczne

VI.Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane proszone są o składanie:
a) CV,
b)oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usług opieki wytchnieniowej,
c)dokumenty poświadczające wykształcenie, ukończone kursy,
d)dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
e)oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
f)klauzuli informacyjnej – stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wyspiańskiego 1, lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, bądź pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wyspiańskiego 1, 11-700 Mrągowo - z dopiskiem: „Dotyczy naboru -kandydat do świadczenia usług w ramach opieki wytchnieniowej”. ”, w terminie do dnia 13.07 2020 r., do godz. 1530 (liczy się termin wpływu dokumentów do Ośrodka).


Program współfinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.