Zmiany od 01.01.2019r.- Karta Duzej Rodziny

Opublikowano: czwartek, 03, styczeń 2019 10:09
Krzysztof Jabłoński

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny od 01.01.2019 r.

Art. 4. 1. Prawo doposiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.