Zakończenie szkoleń miękkich

W dniu 29.08.2014 odbyło się zakończenie bloku szkoleń miękkich skierowanych do 3 grup objętych projektem „Czas Aktywności Społecznej”.Plan zajęć był dostosowany do potrzeb każdej z grup i obejmował:

Grupa A – osoby młode – do 30 r.ż.:

 • Diagnoza psychologiczna – 20 godzin
 • Trening kompetencji społecznych – 40 godzin
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 20 godzin
 • Wyjazdowy warsztat integracyjno-motywacyjny – 6 godzin
 • Indywidualne doradztwo zawodowe – po 3 godziny na osobę

Grupa B – osoby powyżej 30 r.ż:

 • Diagnoza psychologiczna – 20 godzin
 • Trening umiejętności społecznych – 24 godziny
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 20 godzin
 • Indywidualne doradztwo zawodowe – po 2 godziny na osobę

Grupa C – matki niepodejmujące zatrudnienia z powodu opieki nad dziećmi:

 • Diagnoza psychologiczna – 20 godzin
 • Trening kompetencji społecznych w zakresie radzenia sobie z obowiązkami życia codziennego i gospodarowania budżetem domowym – 30 godzin
 • Warsztat aktywnego poszukiwania pracy - 20 godzin
 • Indywidualne doradztwo zawodowe – po 2 godziny na osobę

Szkolenie przeprowadził Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Mrągowie. Na szkolenie skierowane zostało 47 uczestników. Szkolenie ukończyło z wynikiem pozytywnym 46 beneficjentów. Jedna osoba nie ukończyła kursu z powodu dużej absencji.

 

{gallery width=200 height=250}/projekt2014/szkoleniamiekkie{/gallery}