Rozpoczęły się szkolenia zawodowe

Pod koniec września rozpoczęły się szkolenia zawodowe realizowane w ramach projektu „Czas”. W tym roku zorganizowano szkolenia:

  •      Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, na które skierowanych zostało łącznie 27 osób. Szkolenie jest prowadzone przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Mrągowie działający łącznie z firmą „Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Regina Radziwanowska”,
  •      Magazynier z obsługą wózka jezdniowego, na który skierowano 8 uczestników projektu. Szkolenie jest prowadzone przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Mrągowie.

  •      Kurs koparko – ładowarki, na który skierowano 5 uczestników projektu. Szkolenie jest realizowane przez Stowarzyszenie „Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie”, Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie.

  •      Kurs prawa jazdy kat. C, na który skierowano 4 uczestników. Szkolenie jest realizowane przez „Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Regina Radziwanowska”

Odbyły się już pierwsze zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Uczestnicy chętnie uczestniczą w zajęciach – oby wszystkim udało się ukończyć szkolenia i zdać egzaminy zewnętrzne.

{gallery width=200 height=250}/projekt2014/szkoleniazawodowe{/gallery}