Od lipca rozpoczęły się szkolenia miękkie

Grupa „C” od czerwca uczestniczy w grupach wsparcia. Celem jest włączenie kobiet bezrobotnych, bądź nie aktywnych zawodowo nie podejmujących zatrudnienia z powodu opieki nad dziećmi, do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Uczestnicy stanowią dla siebie wzajemne wsparcie, a spotkania są dla nich interesującym pomysłem spędzania czasu wolnego.

Od lipca rozpoczęły się szkolenia miękkie obejmujące trening umiejętności społecznych, warsztat aktywnego poszukiwania pracy, diagnoza psychologiczna i indywidualne doradztwo zawodowe. Zajęcia realizowane przez ZDZ w Mrągowie.

Poniższe zajęcia mają na celu wzmocnienie psychologiczne wzrost wiedzy na temat własnych możliwości i predyspozycji zawodowych, zdobyciu umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz autoprezentacji, a także wzrost umiejętności społecznych.

{gallery width=200 height=250}/projekt2014/szkoleniazdz{/gallery}