W dniu 16.12.2010 roku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Czas Aktywności Społecznej" w czasie której uczestnicy otrzymali certyfikaty.

 

 

 

 zakonczenie_pr03

 

 

 zakonczenie_pr03

W ramach kontraktów socjalnych uczestnicy rozpoczęli zajęcia warsztatem integracyjno - motywacyjnym z psychologiem. Kolejną formą wsparcia był cykl szkoleń miękkich obejmujący diagnozę psychologiczną, trening kompetencji społecznych oraz doradztwo zawodowe (w tym tworzenie IPD dla każdego z uczestników).
Po zakończeniu w/w działań uczestnicy zostali objęci szkoleniami zawodowymi w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy.

 

 zakonczenie_pr03

 zakonczenie_pr03

 zakonczenie_pr03

 

 

 zakonczenie_pr03

 

Program Aktywności Lokalnej obejmował 3 moduły, wyszczególnione pod kątem określonego problemu. Dla każdej z grup przewidziane były odpowiednio dobrane działania.  Wszystkie grupy objęte były wsparciem psychologa, doradztwem zawodowym, spotkaniami grupy wsparcia, zajęciami z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szeregiem warsztatów, m.in. kulinarne, rękodzielnicze. Grupa „Świadomi rodzice” w ramach dodatkowego wsparcia mogła skorzystać z pomocy asystenta rodziny, animatora zabawy oraz zajęć szkoły dla rodziców.

„Świadomi swojej przyszłości”

 zakonczenie_pr03

Dojrzali i Aktywni” 

 zakonczenie_pr03

„Świadomi rodzice”

 zakonczenie_pr03