Kurs przedstawiciel handlowego z prawem jazdy kat. B poprowadzi firma : Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Mrągowie wraz z  „Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego Kierowców Regina Radziwanowska”.

Zajęcia teoretyczne kursu Przedstawiciela Handlowego będą odbywać się w siedzibie ZDZ w Mrągowie, oś. Grunwaldzkie 6A, natomiast teoria i praktyka  prawa jazdy kat. B będzie prowadzona  przez firmę   „Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Regina Radziwanowska”.

Zajęcia rozpoczęły się w dniu 7.10.2010 roku. Zajęcia teoretyczne z zakresu przedstawiciela handlowego:

 szkolenia_zaw3

 

Zajęcia teoretyczne kursu prawa jazdy kat. B:

 szkolenia_zaw2

 

W ramach realizacji projektu „Czas Aktywności Społecznej” odbędzie się również kurs komputerowy  ( rozpocznie się w dniu 19.10.2010 r.) 

 

Projekt „Czas Aktywności Społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.