Szkoła dla rodziców

Opublikowano: piątek, 29, październik 2010 08:12
Krzysztof Jabłoński

Na przełomie września i października zakończyły się zajęcia „Szkoła dla rodziców”, prowadzone przez mgr Bożenę Anacka-Olszewska. Kierowane były do rodzin objętych PAL „Świadomi rodzice”.

Zajęcia obejmowały 20 godzin zegarowych. Główny m celem zajęć było wsparcie rodzin w pełnieniu ról rodzicielskich, nauka polepszania relacji rodzic – dziecko.

W trakcie zajęć mamy mogły przedstawiać indywidualne sytuacje problemowe dot. zachowań dziecka i mogły liczyć na profesjonalne wskazówki od prowadzącej.

 szkola1

 

 

Zajęcia odbywały się w miłej atmosferze:

 szkola2

 

 

Na zakończenie zajęć rozdane zostały certyfikaty potwierdzające ukończenie 20 H szkolenia warsztatowego „Szkoła dla rodziców”

 szkola3
 szkola4

Projekt „Czas Aktywności Społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.