Zajęcia odbywały się w miłej atmosferze:

 szkola2

 

 

Na zakończenie zajęć rozdane zostały certyfikaty potwierdzające ukończenie 20 H szkolenia warsztatowego „Szkoła dla rodziców”

 szkola3
 szkola4

Projekt „Czas Aktywności Społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.