Panie wykonywały wraz z dziećmi figurki z masy solnej:

 animator01

Było tez szaleństwo w salonie zabaw „Fantazja"...

 animator02

Mamy zaangażowały się w zabawę z maluchami :)

 animator03

 animator04

 animator05

Grupa mam odbyła w miesiącu lipcu trening kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem. Podczas trwania zajęć , dzieci miło spędzały czas:

 animator06

 animator07

I karuzela:

 animator08

Kolejną formą wsparcia dla grupy mam będzie „szkoła dla rodziców”, która odbędzie się w miesiącu wrześniu 2010.

 

 

Projekt „Czas Aktywności Społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.