Zakończenie szkoleń miękkich

Opublikowano: piątek, 13, sierpień 2010 10:52
Krzysztof Jabłoński


 
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA                                                                                                 Projekt "Czas Aktywności Społecznej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Po ponad miesięcznych zajęciach wszyscy uśmiechnięci i zadowoleni... 

zakonczenie2

  

W dniu 26.07.2010 dobiegł końca pierwszy etap kontraktów socjalnych, 66 uczestników ukończyło moduł szkoleń, który obejmował:

 

Szkolenie przeprowadził Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Mrągowie.

 zakonczenie1

Pani Anna Pieńkosz - p.o. Dyrektora zostały wręczone zaświadczenia o ukończeniu szklenia oraz certyfikaty....

 

 zakonczenie3
 zakonczenie5

 zakonczenie4

 

 

Kolejnym etapem kontraktów socjalnych będą szkolenia zawodowe, przeprowadzone w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Mrągowie. Planowany okres realizacji tych szkoleń to wrzesień – grudzień 2010 r. 

Projekt „Czas Aktywności Społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.