Szkolenia miękkie: diagnoza psychologiczna, trening umiejętności społecznych i doradztwo zawodowe.

Kurs został rozdzielony na 7 tygodni zajęć z podziałemna poszczególne grupy oraz etapy grupowe i indywidualne.

Cały cykl szkoleń odbywa się w Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Mrągowie.

Zajęcia mają pomóc uczestnikom odkryć potencjał swoich możliwości, ukierunkować ich zawodowe predyspozycje 

oraz wykształcić umiejętność efektywnej komunikacji interpersonalnej aby mogli sprawnie poruszać się po rynku pracy

i w pełni funkcjonować w życiu społecznym.

 ks_czerwiec1Projekt „Czas Aktywności Społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.