pal_czerwiec1
 pal_czerwiec2

 

 

Osoby będące uczestnikami grupy „Dojrzali i Aktywni” w miesiącu czerwiec kontynuowali poznawanie świata komputerów:  

  1.  zastosowanie funkcji „Akapit” w programie MS Word;
  2.  wstawianie i operacje na tabelach w programie MS Word;

 

  Poznanie kolejnych operacji w programie do edycji tekstów pozwala na rozwinięcie umiejętności sprawnego redagowania pism, listów.

 

 

 Uczestnicy warsztatów kulinarnych  kontynuują swoją naukę, która pozwala na rozwinięcie sztuki gotowania oraz stanowi doskonałą formę integracji grupy
poprzez wspólne działanie.  Kolejnym dziełem kulinarnym były rogaliki z nadzieniem.

 

 

 A co smakowitego będzie następnym razem…?

 

 

   Uczestnicy Grupy szkoleniowej: „Świadomi rodzice korzystają z pomocy i poradnictwa udzielanego przez asystenta rodziny oraz spotykają się na „Grupie wsparcia.” Beneficjenci mogą podzielić się swoimi przeżyciami, doświadczeniem i poglądami na dany temat.

 

  W  miesiącu czerwcu rozpoczęły się warsztaty kulinarne, które pozwolą na pokazanie swoich umiejętności kulinarnych, rozwinięcie walorów smakowych oraz nabycie nowych zdolności.

 

 Spotkanie integracyjne

 

 

 

 Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej wzięli udział w spotkaniu integracyjnym oraz rekreacyjno – sportowym podczas XIV Spartakiady dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, która odbyła się w ramach Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny.

 

 

  Przygotowywali oraz pomagali w obsłudze stoiska promującego projekt „Czas Aktywności Społecznej” i finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

   Beneficjenci grupy szkoleniowej „Dojrzali i Aktywni” i „Świadomi rodzice” wzięli udział w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej. Uczestnicy podzielili się na 3 drużyny. Walka była zacięta, ale połączona z humorem i świetną zabawą.Oczywiście na koniec zwycięska drużyna otrzymała nagrody – świnki skarbonki wykonane przez młodzież z PAL-u.

 

 

 

 

Podczas spotkania można było posmakować grochówki oraz przygotowany poczęstunek dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej i ich otoczenia

 

Dzieciaki miały okazję poznać Syriusza – maskotkę Unii Europejskiej  wykonując malowankę z jego postacią.

 

 

Projekt „Czas Aktywności Społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.