Informacja z realizacji Projektu 2/2010

Za nami są już pierwsze spotkania informacyjne dla uczestników programu.

W tym roku wsparciem zamierzamy objąć 3 moduły:

 1. „Świadomi rodzice”
 2. „Dojrzali i Aktywni”
 3. „Świadomi swojej przyszłości”

 

Co to jest Program Aktywności Lokalnej???

 

Skierowany jest do osób,  konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. Oznacza to, że w ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do ludzi mieszkających np. na tej samej ulicy. Może to być środowisko grupy zawodowej, osób znajdujących się w podobnej sytuacji życiowej, mających podobne problemy, itp.

W przypadku naszego Projektu, działania w 2010 roku kierujemy do rodzin:

 1. mających małe dzieci, pozostających bez zatrudnienia, pozostającymi pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej
 2. będących w grupie wiekowej +45, pozostających bez zatrudnienia, pozostającymi pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej
 3. młodzieży w wieku 15-25 lat

W kwietniu br. 2010 odbyły się pierwsze spotkania:

 

Spotkanie informacyjne grupy „Świadomi rodzice”

 pal01

 

W tym roku mamy zostaną włączone w następujące działania:

 1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych 
 2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne 
 3. Warsztaty integracyjno-motywacyjne 
 4. Usługa asystenta rodziny 
 5.  Animator zabawy   
 6. Grupy wsparcia 
 7. Warsztat aktywnego poszukiwania pracy 
 8. Doradztwo zawodowe 
 9. Warsztaty rękodzielnicze
 10. Warsztaty kulinarne
 11. „Szkoła dla rodziców

  

„ Dojrzali i Aktywni”

 pal02

 

W razie potrzeby zawsze służymy pomocą………………

 pal03

Dla grupy „ Dojrzali i Aktywni” przewidujemy:

 1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 2. Grupa wsparcia
 3. Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 4. Doradztwo zawodowe
 5. Warsztat podstawowej obsługi komputera
 6. Warsztaty rękodzielnicze
 7. Warsztaty kulinarne

 

„ Świadomi swojej przyszłości”

 pal04

 

Głównym celem projektu jaki chcemy osiągnąć w grupie młodzieży jest zmotywowanie młodzieży do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym  ( aktywizacja poprzez wolontariat ).

Dla grupy młodzieży przewidujemy:

 1. Warsztaty integracyjno-motywacyjne 
 2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych  
 3. Spotkania z doradcą zawodowym  
 4. Korepetycje wyrównujące zaległości edukacyjne  (język angielski, matematyka) 
 5. Dodatkowo przewidujemy spotkania integracyjne-wyjazdowe
 6. Opiekun młodzieży
 7. Efekty pracy na pierwszym spotkaniu opiekuna młodzieży z uczestnikami:

  

Z czym kojarzy się nam wolontariat???

 pal05

 

Czy płyną z niego jakieś korzyści dla wolontariusza??

 pal06

 

Projekt „Czas Aktywności Społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.