Informacja z realizacji Projektu 1/2010

 

                 W styczniu 2010 roku rozpoczął się nabór osób chętnych do realizacji Projektu „Czas Aktywności Społecznej”. Poszukiwaliśmy osób chętnych do uczestnictwa w kontraktach socjalnych i Programie Aktywności Lokalnej.

Odbyły się pierwsze spotkania informacyjno-rekrutacyjne, dla osób objętych kontraktami socjalnymi.

Obecnie mamy podpisane 54 deklaracje uczestnictwa w Projekcie, także poszukujemy jeszcze 12 osób chętnych.

A tak się wszystko zaczęło………. Spotkanie informacyjne dla osób objętych kontraktem socjalnym

 

 

Kilka słów na temat głównych założeń Projektu i wzajemnych działaniach w jakie chcemy włączyć uczestników, m.in.

♦ Trening kompetencji i umiejętności społecznych

♦ Indywidualne poradnictwo psychologiczne

♦ Warsztaty integracyjno-motywacyjne

♦ Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

♦ Doradztwo zawodowe

♦ Sfinansowanie szkoleń  w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym - po konsultacji  z Powiatowym Urzędem Pracy

 

Dodatkowo uczestnicy będą mogli skorzystać  :

  • ♦ wyżywienia podczas szkoleń zawodowych
  • ♦ w ramach porozumienia z PUP ze szkoleń zorganizowanych przez PUP ( ok. 30% )

 

Po wyjaśnieniu założonych działań i odpowiedzi na pytania uczestników,  wszyscy przystąpili do podpisywania deklaracji

 

Projekt „Czas Aktywności Społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.