Najnowsze

Uwaga !

W związku z planowanym przeniesieniem serwisu www na samorzad.gov.pl,

 - aktualności będą pojawiały się na nowej stronie internetowej MOPS

https://samorzad.gov.pl/web/mops-mragowo

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie konkursie na stanowisko: księgowy.

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Marta Żyjewska, zamieszkała w Mrągowie.

Więcej informacji tutaj >>


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie naborze na wolne stanowisko pracy: księgowy

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania

1.Marta Żyjewska Mrągowo

2.Karolina Borowska Mrągowo

3.Piotr Tusiński Stare Kiełbonki

4.Monika Puławska Marcinkowo


Informacja  o przedłużeniu terminu składania ofert

Dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na wyłonienie wykonawcy usługizaprojektowania i wykonania instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Działając jako Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie informuję, że z uwagi na brak zainteresowanych przedłuża się termin składania ofert w prowadzonym przez tut. Ośrodek postępowaniu na wyłonienie wykonawcy usługi zaprojektowania i wykonania instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku MOPS w Mrągowie – do 29 lipca 2022 r. do godz. 1400.

Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Link do informacji na BIP >>

Zapytanie ofertowe: Przedmiotem zapytania oraz zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynkunr 1, należącym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, pod adresem: ul. Wyspiańskiego 1, 11-700 Mrągowo.

Link do zapytania ofertowego>>


plakat olsztyn ZW V i VI 250x352

Projekt Warmińsko - Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie "Zatrudnianie Wspomagane VI"  dofinansowany ze środków PFRON.

Projekt skierowany jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności- bezrobotnych i poszukujących pracy.
Wspieramy osoby z wszystkimi rodzajami niepełnosprawności, posiadamy doświadczoną kadrę.

"Zatrudnienie Wspomagane" to cykl projektów pomagających zdobyć i utrzymać
pracę, wykorzystujących metodę zatrudnienia wspomaganego. Pierwszy projekt został przez nas zrealizowany w 2013 roku. Naszymi działaniami objęliśmy już ponad 600 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Celem projektu jest znalezienie zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnościami przy wsparciu trenera pracy.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach projektu możliwe jest zrealizowanie szkolenia pod potrzeby konkretnej osoby. Dodatkowo możliwa jest realizacja 3- miesięcznego stażu. Staż jest możliwością pokazania jak funkcjonuje osoba, jak radzi sobie z powierzonymi obowiązkami.

W modelu  zatrudnienia wspomaganego trener pracy wspiera osobę z niepełnosprawnością od początku udziału w projekcie, wspólnie poszukuje ofert pracy, współpracuje z pracodawcami, pomaga w procesie adaptacji w środowisku pracowniczym,
monitoruje zatrudnienie

Więcej informacji na stronie -> Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

KSIĘGOWY w wymiarze pełnego etatu

 


Osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy.

Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni.

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i ...

 

 

TERMINY WYDAWANIA PACZEK W MAJU 2022

Żywność z Podprogramu POPŻ 2021 (II DOSTAWA) będzie wydawana
w MOPS, ul. Wyspiańskiego 1 (magazyn z tyłu budynku)

od godziny 800 do godziny 1400

w następujących dniach:

17.05.2022 r. (WTOREK)

18.05.2022 r. (ŚRODA)

19.05.2022 r. (CZWARTEK)

logo na stronę internetową

 


Informacje dla obywateli Ukrainy

 

 


Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku  przechodzi do ZUS

Od 1 stycznia 2022 r. aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus na okres do 30 maja 2022 r. rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek elektronicznie do ZUS.

„Wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus od 1 stycznia przyszłego roku będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia”


 

 

Artykuły

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

Ogłoszenie o naborze - KSIĘGOWY

21-06-2022 Krzysztof Jabłoński

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie konkursie na stanowisko: księgowy          Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Marta...

Czytaj więcej

Dostawa żywności z POPŻ w maju 2022

05-05-2022 Krzysztof Jabłoński

Dostawa żywności z POPŻ w maju 2022

II DOSTAWA - MAJ 2022 Żywność z Podprogramu POPŻ 2021 (II DOSTAWA) będzie wydawana w MOPS, ul. Wyspiańskiego 1 (magazyn z tyłu budynku) od...

Czytaj więcej

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

08-03-2022 Krzysztof Jabłoński

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROGRAMU „ ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2022   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje o rozpoczęciu realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego...

Czytaj więcej

Komunikat związany z sytuacją na Ukrainie

07-03-2022 Krzysztof Jabłoński

Komunikat związany z sytuacją na Ukrainie

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną....

Czytaj więcej

Jak pomagać ukraińskim uchodźcom - poradnik

03-03-2022 Krzysztof Jabłoński

PORADNIK POMAGACZA JAK POMAGAĆ SŁOWEM, GESTEM, CZYNEM?   PORADNIK SKIEROWANY DO OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W POMOC UKRAIŃSKIM UCHODŹCOM Poradnik Jak pomagać ukraińskim uchodźcom Poradnik przygotowały: Małgorzata Skwierczyńska - psycholog, psychotraumatolog, psychoterapeutka poznawczo - behawioralny w trakcie szkolenia...

Czytaj więcej

Solidarni z Ukrainą. Mrągowo pomaga!

01-03-2022 Krzysztof Jabłoński

Solidarni z Ukrainą. Mrągowo pomaga!

  Na stronie Urzędu Miejskiego w Mrągowie została uruchomiona specjalna zakładka, dotyczącą pomocy uchodźcom z Ukrainy https://www.mragowo.pl/aktualnosci/7276-solidarni-z-ukraina-mragowo-pomaga Znaleźć tam można informacje:  - gdzie prowadzone są zbiórki darów, - jak zgłosić swoją...

Czytaj więcej

Dostawa żywności z POPŻ w lutym 2022

21-01-2022 Krzysztof Jabłoński

Dostawa żywności z POPŻ w lutym 2022

I DOSTAWA - LUTY 2022 Żywność z Podprogramu POPŻ 2021 (I DOSTAWA) będzie wydawana w MOPS, ul. Wyspiańskiego 1 (magazyn z tyłu budynku) od...

Czytaj więcej

Świadczenie wychowawcze -ZUS

20-01-2022 Krzysztof Jabłoński

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku - do ZUS Od 1 stycznia 2022 r. aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus na okres do 30 maja 2022 r.  rodzic dziecka, na...

Czytaj więcej

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2022

11-01-2022 Krzysztof Jabłoński

Osoby zainteresowane pomocą żywnościową z Banku Żywności i spełniające warunki kryterium dochodowego (do 220%)Proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym w celu otrzymania Skierowania do wyż. wymienionego programu.(POPŻ 2022 podprogram...

Czytaj więcej

Konkurs plastyczny „ Przemocy mówimy STOP”

31-12-2021 Krzysztof Jabłoński

Konkurs plastyczny „ Przemocy mówimy STOP”

  Kategoria wiekowa kl. I - III I miejsce - Stanisław Jabłoński Szkoła Podstawowa nr 4 w Mrągowie II miejsce – Nikola Gałka Szkoła Podstawowa nr 1 w Mrągowie III miejsce - Zuzanna Enerlich...

Czytaj więcej

POPŻ PODPROGRAM 2020 – efekty

31-12-2021 Krzysztof Jabłoński

POPŻ PODPROGRAM 2020 – efekty

  Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Mrągowie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Olsztynie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,...

Czytaj więcej

Kampania „Biała wstążka”

24-11-2021 Krzysztof Jabłoński

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Komendą Powiatową Policji w Mrągowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Szkołą Podstawową nr. 4 im....

Czytaj więcej

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2022"

14-10-2021 Krzysztof Jabłoński

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2022"

                             OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2022” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje o rozpoczęciu realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowanego ze środków FUNDUSZU...

Czytaj więcej

Stypendia szkolne - do 15.IX.2021r.

14-09-2021 Krzysztof Jabłoński

Uwaga !!! Przypominamy - > Przyjmowanie wniosków na stypendia szkolne kończy się z dniem 15 września 2021 r.

Czytaj więcej

Dostawa żywności z POPŻ w sierpniu 2021

07-07-2021 Krzysztof Jabłoński

Dostawa żywności z POPŻ w sierpniu 2021

Żywność z Podprogramu POPŻ 2020 (IV DOSTAWA) będzie wydawana w MOPS, ul. Wyspiańskiego 1 (magazyn z tyłu budynku) od godziny 900...

Czytaj więcej

ZUS będzie wypłacał świadczenia Dobry Start

29-06-2021 Krzysztof Jabłoński

Od 1 lipca 2021 r. realizacją Rządowego Programu Dobry Start „300 +” począwszy od ustalenia prawa do świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 będzie zajmował się Zakład...

Czytaj więcej

Wyznaczenie nowego Inspektora Ochrony Danych

27-04-2021 Krzysztof Jabłoński

W związku z wyznaczeniem nowego Inspektora Danych Osobowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że Od dnia 23.04.2021 r. funkcję Inspektora Ochrony Danych będzie pełnił Pan Waldemar Hypś. Adres...

Czytaj więcej

Chronimy osoby starsze. Realizujemy program „Wspieraj Seniora”

08-04-2021 Krzysztof Jabłoński

Chronimy osoby starsze. Realizujemy program „Wspieraj Seniora”

Program „Wspieraj Seniora” jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku powyżej 70 r.ż., w zakresie ochrony przez zakażeniem Covid-19. Realizowany jest w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok...

Czytaj więcej

Dostawa żywności z POPŻ w kwietniu 2021

26-03-2021 Krzysztof Jabłoński

Dostawa żywności z POPŻ w kwietniu 2021

Żywność z Podprogramu POPŻ 2020 (III DOSTAWA) będzie wydawana w MOPS, ul. Wyspiańskiego 1 (magazyn z tyłu budynku) od godziny 900 do godziny 1300...

Czytaj więcej