Najnowsze

Kampania „Biała wstążka”


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Komendą Powiatową Policji w Mrągowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Szkołą Podstawową nr. 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego oraz Szkołą Podstawową nr. 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie przystąpił
w imieniu Gminy Miasto Mrągowo do ogólnopolskiej kampanii pn. „Biała Wstążka”.

Głównym celem kampanii jest dotarcie do jak największej liczby mieszkańców naszego miasta, przedstawienie bogatej oferty udzielanego bezpłatnego wsparcia, poprzez wskazanie miejsc i specjalistów, którzy służą wsparciem i pomocą osobom doświadczającym przemocy oraz ich domownikom.

W ramach kampanii zaplanowano następujące działania:

 1. Przeprowadzenie zajęć/pogadanek z dziećmi w szkołach podstawowych przez pedagogów szkolnych dot. problematyki przemocy;

 2. Zorganizowanie konkursu plastycznego pt. „ Przemocy mówimy STOP” – skierowanego
  do uczniów szkół podstawowych w 2 kategoriach: kl. I-III oraz kl. IV – VIII;

 3. Pełnienie dyżuru – Otwartych Drzwi - w dn. 4.12.2021 w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej przez przewodniczącego Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzącego zajęcia grupowe i indywidualne w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc rodzinie, pracownika PCPR zajmującego się tematyką przemocy, przedstawicieli Policji, prawnika.

 4. Podjęcie współpracy z wolontariatem szkolnym aby w dn. 4.12.2021 r. wsparli akcję poprzez wyjście na ulice naszego Miasta z białymi wstążkami, białymi balonami jako symbolem sprzeciwu wobec przemocy, ulotkami dot. zjawiska przemocy, informatorami dla osób szukających pomocy oraz materiałami profilaktycznymi dotyczącymi nadużywania alkoholu oraz innych środków psychotropowych.

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Miasta do skorzystania z dyżuru „Otwartych Drzwi”
w dn. 04.12.2021 w godz. 10:00-14:00
w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej w Mrągowie,
gdzie będzie można uzyskać pomoc od specjalistów z zakresu przemocy w rodzinie.


konkursplastyczny Przemoc2


PROGRAM „ ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja  2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie rozważa możliwość przystąpienia
w roku 2022 do Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem zadania jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. 

Realizacja zadania ma umożliwić osobom z niepełnosprawnością skorzystanie z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczać skutki niepełnosprawności, stymulować osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności, umożliwić realizowanie prawa do niezależnego życia oraz przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do:

 • dzieci do 16 oku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji albo orzeczenie równoważne,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie do 21 października 2021 r. do godz. 12:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 89 741 34 42 lub              e-mail: sekretariat@mopsmragowo.pl

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Artykuły

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

Kampania „Biała wstążka”

24-11-2021 Krzysztof Jabłoński

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Komendą Powiatową Policji w Mrągowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Szkołą Podstawową nr. 4 im....

Czytaj więcej

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2022"

14-10-2021 Krzysztof Jabłoński

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2022"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie rozważa możliwość przystąpienia w roku 2022 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do...

Czytaj więcej

Stypendia szkolne - do 15.IX.2021r.

14-09-2021 Krzysztof Jabłoński

Uwaga !!! Przypominamy - > Przyjmowanie wniosków na stypendia szkolne kończy się z dniem 15 września 2021 r.

Czytaj więcej

Dostawa żywności z POPŻ w sierpniu 2021

07-07-2021 Krzysztof Jabłoński

Dostawa żywności z POPŻ w sierpniu 2021

Żywność z Podprogramu POPŻ 2020 (IV DOSTAWA) będzie wydawana w MOPS, ul. Wyspiańskiego 1 (magazyn z tyłu budynku) od godziny 900...

Czytaj więcej

ZUS będzie wypłacał świadczenia Dobry Start

29-06-2021 Krzysztof Jabłoński

Od 1 lipca 2021 r. realizacją Rządowego Programu Dobry Start „300 +” począwszy od ustalenia prawa do świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 będzie zajmował się Zakład...

Czytaj więcej

Wyznaczenie nowego Inspektora Ochrony Danych

27-04-2021 Krzysztof Jabłoński

W związku z wyznaczeniem nowego Inspektora Danych Osobowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że Od dnia 23.04.2021 r. funkcję Inspektora Ochrony Danych będzie pełnił Pan Waldemar Hypś. Adres...

Czytaj więcej

Chronimy osoby starsze. Realizujemy program „Wspieraj Seniora”

08-04-2021 Krzysztof Jabłoński

Chronimy osoby starsze. Realizujemy program „Wspieraj Seniora”

Program „Wspieraj Seniora” jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku powyżej 70 r.ż., w zakresie ochrony przez zakażeniem Covid-19. Realizowany jest w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok...

Czytaj więcej

Dostawa żywności z POPŻ w kwietniu 2021

26-03-2021 Krzysztof Jabłoński

Dostawa żywności z POPŻ w kwietniu 2021

Żywność z Podprogramu POPŻ 2020 (III DOSTAWA) będzie wydawana w MOPS, ul. Wyspiańskiego 1 (magazyn z tyłu budynku) od godziny 900 do godziny 1300...

Czytaj więcej

Dostawa żywności z POPŻ w marcu 2021

24-02-2021 Krzysztof Jabłoński

Dostawa żywności z POPŻ w marcu 2021

Żywność z Podprogramu POPŻ 2020 (I DOSTAWA) będzie wydawana w MOPS, ul. Wyspiańskiego 1 (magazyn z tyłu budynku) od godziny 900 do godziny 1300...

Czytaj więcej

Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"

23-02-2021 Krzysztof Jabłoński

Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"

  Program „Posiłek w szkole i w domu” to wieloletni program rządowy zaplanowany na lata 2019-2023. To m.in. wparcie dla dzieci, w tym również tych chodzących do szkoły, wychowujących się w...

Czytaj więcej

Dostawa żywności z POPŻ w lutym 2021

08-02-2021 Krzysztof Jabłoński

Dostawa żywności z POPŻ w lutym 2021

Żywność z Podprogramu POPŻ 2020 (I DOSTAWA) będzie wydawana w MOPS, ul. Wyspiańskiego 1 (magazyn z tyłu budynku) od godziny 900 do godziny 1300...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze STARSZY KSIĘGOWY w wymiarze pełnego etatu

05-02-2021 Krzysztof Jabłoński

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, lub średnie; minimalny staż pracy: 2 lata – dla osób posiadających wykształcenie wyższe, 4 – dla osób posiadających wykształcenie średnie, posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, niekaralność za umyślne...

Czytaj więcej

Program „Opieka wytchnieniowa - edycja 2021”

05-01-2021 Krzysztof Jabłoński

Program „Opieka wytchnieniowa - edycja 2021”

"PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2021" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie rozważa możliwość przystąpienia w roku 2021 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, realizowanego w ramach Funduszu...

Czytaj więcej

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA - PODROGRAM 2020

23-12-2020 Krzysztof Jabłoński

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących...

Czytaj więcej

Kampania Białej Wstążki

25-11-2020 Krzysztof Jabłoński

Kampania Białej Wstążki

Kampania Białej Wstążki25.11.2020-10.12.2020 Termin kampanii jest związany z szesnastoma dniami przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, a kluczowe daty tego przedsięwzięcia przypadają na 25 listopada – Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy wobec kobiet i...

Czytaj więcej

Uwaga - POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2021

24-11-2020 Krzysztof Jabłoński

Osoby zainteresowane pomocą żywnościową z Banku Żywności i spełniające warunki kryterium dochodowego (do 200%)Proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym w celu otrzymania Skierowania do wyż. wymienionego programu.(POPŻ 2020 podprogram...

Czytaj więcej

POPŻ 2019 -efekty realizacji programu

24-11-2020 Krzysztof Jabłoński

PODPROGRAM 2019 – efekty Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Olsztynie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. kadr i płac w wymiarze pełnego etatu

20-11-2020 Krzysztof Jabłoński

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. kadr i płac w wymiarze pełnego etatu Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, lub średnie; minimalny staż pracy: 3 lata – dla...

Czytaj więcej

Bank Żywności-dodatkowa dostawa

03-08-2020 Krzysztof Jabłoński

Bank Żywności-dodatkowa dostawa

Żywność z Podprogramu POPŻ 2019 (VI DOSTAWA) będzie wydawana w MOPS, ul. Wyspiańskiego 1 (magazyn z tyłu budynku) od godziny 800 do godziny 1300...

Czytaj więcej