Najnowsze

TERMINY WYDAWANIA PACZEK W LUTYM 2022

Żywność z Podprogramu POPŻ 2021 (I DOSTAWA) będzie wydawana w MOPS, ul. Wyspiańskiego 1 (magazyn z tyłu budynku)

od godziny 900 do godziny 1300

w następujących dniach:

14.02.2022 r. (PONIEDZIAŁEK)

15.02.2022 r. (WTOREK )

16.02.2022 r. (ŚRODA )

17.02.2022 r. (CZWARTEK)

logo na stronę internetową


Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku  przechodzi do ZUS

Od 1 stycznia 2022 r. aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus na okres do 30 maja 2022 r. rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek elektronicznie do ZUS.

„Wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus od 1 stycznia przyszłego roku będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia”


 

Osoby zainteresowane pomocą żywnościową z Banku Żywności

i spełniające warunki kryterium dochodowego (do 220%)

Proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym w celu otrzymania

Skierowania do wyż. wymienionego programu.(POPŻ 2022 podprogram 2021 )

 

DODATEK OSŁONOWY - informacje

W dniu 04.01.2022r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym, a także Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Wszelkie informacje na temat ww. świadczenia, składania wniosków oraz wypłat dodatków udzielane będą
od 10.01.2022r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie

w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych tel. 89 741 34 42 wew. 64

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego: 

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek 

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

 • Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
 • Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. 
 • Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania 

Infolinia dot. dodatku osłonowego

Od 4 stycznia 2022 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 czynna specjalna infolinia - tel. +48 22 369 14 44. 


Wniosek o dodatek osłonowy do pobrania wraz ze wskazówkami jak należy go uzupełnić:

 

ZŁÓŻ WNIOSEK ELEKTRONICZNY

Ze względu na ograniczenia spowodowane ogłoszonym stanem epidemii zachęcamy wszystkie osoby do wykorzystania elektronicznej formy złożenia wniosków o dodatek osłonowy. Zostań w domu, załatw sprawę bez wychodzenia z domu.

Krok 1 Wypełnij dokładnie  wraz załącznikami i podpisz.

Krok 2  Zeskanuj kompletnie wypełniony wniosek.

Krok 3 Zaloguj się do portalu ePuap, następnie wybierz z katalogu spraw na Epuap Pismo ogólne do podmiotu publicznego (serwis zewnętrzny).

Krok 4 Podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem zaufanym/ kwalifikowanym.

Krok 4a Jeśli nie masz profilu zaufanego, sprawdź czy możesz złożyć profil za pośrednictwem Twojego konta on-line bez wychodzenia z domu(serwis zewnętrzny)

Krok 5 W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcie otrzymasz odpowiedź na wskazany we wniosku adres email.

Krok 6 Jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku osłonowego zakończy się negatywnie decyzję administracyjną otrzymasz za pośrednictwem portalu ePuap na Twoją skrzynkę na portalu GOV.pl.

Artykuły

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

Dostawa żywności z POPŻ w lutym 2022

21-01-2022 Krzysztof Jabłoński

Dostawa żywności z POPŻ w lutym 2022

I DOSTAWA - LUTY 2022 Żywność z Podprogramu POPŻ 2021 (I DOSTAWA) będzie wydawana w MOPS, ul. Wyspiańskiego 1 (magazyn z tyłu budynku) od...

Czytaj więcej

Świadczenie wychowawcze -ZUS

20-01-2022 Krzysztof Jabłoński

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku - do ZUS Od 1 stycznia 2022 r. aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus na okres do 30 maja 2022 r.  rodzic dziecka, na...

Czytaj więcej

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2022

11-01-2022 Krzysztof Jabłoński

Osoby zainteresowane pomocą żywnościową z Banku Żywności i spełniające warunki kryterium dochodowego (do 220%)Proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym w celu otrzymania Skierowania do wyż. wymienionego programu.(POPŻ 2022 podprogram...

Czytaj więcej

Konkurs plastyczny „ Przemocy mówimy STOP”

31-12-2021 Krzysztof Jabłoński

Konkurs plastyczny „ Przemocy mówimy STOP”

  Kategoria wiekowa kl. I - III I miejsce - Stanisław Jabłoński Szkoła Podstawowa nr 4 w Mrągowie II miejsce – Nikola Gałka Szkoła Podstawowa nr 1 w Mrągowie III miejsce - Zuzanna Enerlich...

Czytaj więcej

POPŻ PODPROGRAM 2020 – efekty

31-12-2021 Krzysztof Jabłoński

POPŻ PODPROGRAM 2020 – efekty

  Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Mrągowie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Olsztynie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,...

Czytaj więcej

Kampania „Biała wstążka”

24-11-2021 Krzysztof Jabłoński

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Komendą Powiatową Policji w Mrągowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Szkołą Podstawową nr. 4 im....

Czytaj więcej

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2022"

14-10-2021 Krzysztof Jabłoński

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2022"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie rozważa możliwość przystąpienia w roku 2022 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do...

Czytaj więcej

Stypendia szkolne - do 15.IX.2021r.

14-09-2021 Krzysztof Jabłoński

Uwaga !!! Przypominamy - > Przyjmowanie wniosków na stypendia szkolne kończy się z dniem 15 września 2021 r.

Czytaj więcej

Dostawa żywności z POPŻ w sierpniu 2021

07-07-2021 Krzysztof Jabłoński

Dostawa żywności z POPŻ w sierpniu 2021

Żywność z Podprogramu POPŻ 2020 (IV DOSTAWA) będzie wydawana w MOPS, ul. Wyspiańskiego 1 (magazyn z tyłu budynku) od godziny 900...

Czytaj więcej

ZUS będzie wypłacał świadczenia Dobry Start

29-06-2021 Krzysztof Jabłoński

Od 1 lipca 2021 r. realizacją Rządowego Programu Dobry Start „300 +” począwszy od ustalenia prawa do świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 będzie zajmował się Zakład...

Czytaj więcej

Wyznaczenie nowego Inspektora Ochrony Danych

27-04-2021 Krzysztof Jabłoński

W związku z wyznaczeniem nowego Inspektora Danych Osobowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że Od dnia 23.04.2021 r. funkcję Inspektora Ochrony Danych będzie pełnił Pan Waldemar Hypś. Adres...

Czytaj więcej

Chronimy osoby starsze. Realizujemy program „Wspieraj Seniora”

08-04-2021 Krzysztof Jabłoński

Chronimy osoby starsze. Realizujemy program „Wspieraj Seniora”

Program „Wspieraj Seniora” jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku powyżej 70 r.ż., w zakresie ochrony przez zakażeniem Covid-19. Realizowany jest w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok...

Czytaj więcej

Dostawa żywności z POPŻ w kwietniu 2021

26-03-2021 Krzysztof Jabłoński

Dostawa żywności z POPŻ w kwietniu 2021

Żywność z Podprogramu POPŻ 2020 (III DOSTAWA) będzie wydawana w MOPS, ul. Wyspiańskiego 1 (magazyn z tyłu budynku) od godziny 900 do godziny 1300...

Czytaj więcej

Dostawa żywności z POPŻ w marcu 2021

24-02-2021 Krzysztof Jabłoński

Dostawa żywności z POPŻ w marcu 2021

Żywność z Podprogramu POPŻ 2020 (I DOSTAWA) będzie wydawana w MOPS, ul. Wyspiańskiego 1 (magazyn z tyłu budynku) od godziny 900 do godziny 1300...

Czytaj więcej

Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"

23-02-2021 Krzysztof Jabłoński

Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"

  Program „Posiłek w szkole i w domu” to wieloletni program rządowy zaplanowany na lata 2019-2023. To m.in. wparcie dla dzieci, w tym również tych chodzących do szkoły, wychowujących się w...

Czytaj więcej

Dostawa żywności z POPŻ w lutym 2021

08-02-2021 Krzysztof Jabłoński

Dostawa żywności z POPŻ w lutym 2021

Żywność z Podprogramu POPŻ 2020 (I DOSTAWA) będzie wydawana w MOPS, ul. Wyspiańskiego 1 (magazyn z tyłu budynku) od godziny 900 do godziny 1300...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze STARSZY KSIĘGOWY w wymiarze pełnego etatu

05-02-2021 Krzysztof Jabłoński

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, lub średnie; minimalny staż pracy: 2 lata – dla osób posiadających wykształcenie wyższe, 4 – dla osób posiadających wykształcenie średnie, posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, niekaralność za umyślne...

Czytaj więcej

Program „Opieka wytchnieniowa - edycja 2021”

05-01-2021 Krzysztof Jabłoński

Program „Opieka wytchnieniowa - edycja 2021”

"PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2021" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie rozważa możliwość przystąpienia w roku 2021 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, realizowanego w ramach Funduszu...

Czytaj więcej

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA - PODROGRAM 2020

23-12-2020 Krzysztof Jabłoński

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących...

Czytaj więcej